Kodo millet, weight loss

Kodo millet for weight loss, வரகு அரிசி நன்மைகள் – 2021 latest update

July 30, 2021 Ambika Subramani 2

Kodo millet அல்லது வரகு அரிசி நன்மைகள் மற்றும் உடல் எடை குறைக்க இந்த அரிசியின் பங்களிப்பு என்ன என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். பழுப்பு நிற ஒரு சிறிய தானியம் தான் இந்த […]